Wykonujemy następujące roboty budowlane:

Kompletne uszczelnienia i izolacje części podziemnych budynków:

- hydroizolacja płyt fundamentowych i ścian fundamentowych
- hydroizolacja płyt fundamentowych oraz uszczelnienie zamka w ścianie szczelinowej
- uszczelnianie poziome i pionowe fundamentów
- iniekcje żywiczne i cementowe
- uszczelnianie zbiorników, w tym P POŻ czy na wodę pitną

Komletne izolację części nadziemnych budynków:

- hydroizolacja dachów odwróconych, zielonych, balastowych
- hydroizolacja patia, balkonów, tarasów
- hydroizolacja płyt parkinków

Naprawy i uszczelnienia istniejących obiektów:

- hydroizolację piwnic od zewnątrz
- hydroizolacje piwnic od wewnątrz
- izolacje poziome/ tynki renowacyjne
- iniekcję ciśnieniowe rys mokrych
- iniekcję grawitacyjną oraz niskociśnieniową w murach z cegły, wykonywanie przepon poziomych
- uszczelnianie ścian szczelinowych
- uszczelnianie podszybi windowych
- uszczelnienia dylatacji
- naprawy i reprofilacje konstrukcji zaprawami PCC
- uszczelnienia tarasów i balkonów

Specjalistyczne izolacje obiektów inżynieryjnych

- hydroizolację betonowych i stalowych pomostów mostów drogowych i kolejowych
Nasze roboty są wykonywane wg profesjonalnych i nowoczesnych systemów renomowanych producentów hydroizolacji tzn. GRACE, MC BAUCHEMIE, SOPRO, BOSTIK, BASF PCI.

Jesteśmy autoryzowaną firmą, wykonującą prace hydroizolacyjne w systemach w/w producentow.